cat / esp /eng

cat

eng

esp

Tinctorum

[BO] Que taca o utilitzat per tenyir

shop

 

La Ceratonia siliqua L. o garrofer, és un arbre molt característic de la mediterrània. Del seu fruit se'n obtenen colorants grocs torrats.

inici