Tinctorum

[BO] Que taca o utilitzat per tenyir

col·lecció

 

La Rumex patientia L., o paciència, és una herba antigament introduïda i cultivada a Europa. El seu nom fa referència al seu ús medicinal i a la lentitud amb què es percebien els seus efectes. Actualment, s'utilitza per a tenyir de groc i verd podent-se trobar a Mallorca gèneres més petits.

inici